madupite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

madupite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm madupite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của madupite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • madupite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mađupit