maddish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maddish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maddish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maddish.

Từ điển Anh Việt

  • maddish

    * tính từ

    dở hơi; hâm