macoun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

macoun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm macoun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của macoun.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • macoun

    similar to McIntosh; juicy and late-ripening

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).