maalox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maalox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maalox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maalox.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • maalox

    an antacid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).