m-amsa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

m-amsa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm m-amsa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của m-amsa.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • m-amsa

    * kỹ thuật

    y học:

    một loại thuốc gây độc tế bào đang được thử nghiệm