lurking-place nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lurking-place nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lurking-place giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lurking-place.

Từ điển Anh Việt

  • lurking-place

    /'lə:kiɳpleis/

    * danh từ

    nơi ẩn náu, chỗ trốn