lurer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lurer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lurer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lurer.

Từ điển Anh Việt

  • lurer

    /'ljuərə/

    * danh từ

    người nhử mồi, người quyến rũ