lurement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lurement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lurement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lurement.

Từ điển Anh Việt

  • lurement

    /'ljuəmənt/

    * danh từ

    sự nhử mồi, sự quyến rũ