lurchingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lurchingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lurchingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lurchingly.

Từ điển Anh Việt

 • lurchingly

  /'lə:tʃiɳli/

  * danh từ

  chim giả (tung lên để gọi chim ưng về)

  (nghĩa bóng) mồi, bẫy, kẻ gian

  sự cám dỗ; sức cám dỗ, sức quyến rũ