lowlander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lowlander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lowlander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lowlander.

Từ điển Anh Việt

  • lowlander

    /'louləndə/

    * danh từ

    dân vùng đất thấp

    (Lowlander) vùng đất thấp Ê-cốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet