lowenhertz thread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lowenhertz thread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lowenhertz thread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lowenhertz thread.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lowenhertz thread

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ren đai ốc kiểu Lowenhertz