low-leakage diode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

low-leakage diode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm low-leakage diode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của low-leakage diode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • low-leakage diode

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đi-ốt dòng rò thấp