low-alkali cement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

low-alkali cement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm low-alkali cement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của low-alkali cement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • low-alkali cement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xi măng ít kiềm