lounge-bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lounge-bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lounge-bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lounge-bar.

Từ điển Anh Việt

  • lounge-bar

    * danh từ

    quán rượu rất lịch sự