lothringen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lothringen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lothringen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lothringen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lothringen

    Similar:

    lorraine: an eastern French region rich in iron-ore deposits

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).