lothian region nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lothian region nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lothian region giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lothian region.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lothian region

    a district in southeast central Scotland (south side of the Firth of Forth) and the location of Edinburgh

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).