loathy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loathy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loathy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loathy.

Từ điển Anh Việt

  • loathy

    * tính từ

    xem loathsome