linz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linz.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • linz

    city in northern Austria on the Danube; noted as a cultural center

    Synonyms: Lentia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).