line-choking coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

line-choking coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm line-choking coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của line-choking coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • line-choking coil

    * kỹ thuật

    điện:

    cuộn cản đường dây