limnos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limnos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limnos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limnos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • limnos

    Similar:

    lemnos: a Greek island in the northern Aegean Sea; famous for a reddish-brown clay that has medicinal properties

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).