limnodium spongia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limnodium spongia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limnodium spongia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limnodium spongia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • limnodium spongia

    Similar:

    american frogbit: American plant with roundish heart-shaped or kidney-shaped leaves; usually rooted in muddy bottoms of ponds and ditches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).