limnimetric record nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limnimetric record nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limnimetric record giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limnimetric record.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limnimetric record

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tài liệu mức nước