limney rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limney rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limney rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limney rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limney rock

    * kỹ thuật

    đá vôi