liepaja nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liepaja nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liepaja giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liepaja.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • liepaja

    a city of southwestern Latvia on the Baltic Sea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).