lie-detector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lie-detector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lie-detector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lie-detector.

Từ điển Anh Việt

  • lie-detector

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) máy phát hiện nói dối