leapt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leapt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leapt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leapt.

Từ điển Anh Việt

 • leapt

  /li:p/

  * danh từ

  sự nhảy

  quãng cách nhảy qua

  (nghĩa bóng) sự biến đổi thình lình

  leap in the dark

  một hành động liều lĩnh mạo hiểm

  by leapds anf bounds

  tiến bộ nhanh, nhảy vọt

  * ngoại động từ leaped, leapt

  nhảy qua, vượt qua; bắt nhảy qua

  to leap a wall: nhảy qua một bức tường

  to leap a hóe ovẻ a hedge: bắt ngựa nhảy qua hàng rào

  * nội động từ

  nhảy lên; lao vào

  to leap for joy: nhảy lên vì vui sướng

  to leap an the enemy: lao vào kẻ thù

  (nghĩa bóng) nắm ngay lấy

  to leap at an opportunity: nắm ngay lấy cơ hội

  look before you leap

  phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động; ăn có nhai, nói có nghĩ

  one's heart leaps into one's mouth

  sợ hết hồn, sợ chết khiếp