landscape-gardening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

landscape-gardening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm landscape-gardening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của landscape-gardening.

Từ điển Anh Việt

  • landscape-gardening

    /'lænskeip,gɑ:dniɳ/

    * danh từ

    nghệ thuật xây dựng vườn hoa và công viên