kalapuyan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

kalapuyan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm kalapuyan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kalapuyan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • kalapuyan

    Similar:

    kalapooian: a Penutian language spoken by the Kalapuya

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).