juvenileness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

juvenileness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm juvenileness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của juvenileness.

Từ điển Anh Việt

  • juvenileness

    xem juvenile