itenerancy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

itenerancy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm itenerancy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của itenerancy.

Từ điển Anh Việt

  • itenerancy

    sự lặp lại, sự lặp đi lặp lại