itch-mite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

itch-mite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm itch-mite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của itch-mite.

Từ điển Anh Việt

  • itch-mite

    /'itʃmait/

    * danh từ

    cái ghẻ