isomerous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isomerous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isomerous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isomerous.

Từ điển Anh Việt

 • isomerous

  /ai'sɔmərəs/

  * tính từ

  cùng có một số phần như nhau

  (thực vật học) đẳng số

  (như) isomeric