isagogics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isagogics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isagogics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isagogics.

Từ điển Anh Việt

 • isagogics

  /,aisə'gɔdʤik/

  * tính từ

  (tôn giáo) mở đầu (cho sự giải thích kinh thánh)

  * danh từ+ (isagogics) /,aisə'gɔdʤiks/

  (tôn giáo) sự nghiên cứu mở đầu (cho sự giải thích kinh thánh)