irritativeness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

irritativeness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm irritativeness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của irritativeness.

Từ điển Anh Việt

 • irritativeness

  /'iriteitivnis/

  * danh từ

  khả năng làm phát cáu; tính chất chọc tức

  (sinh vật học) tính kích thích

  (y học) sự kích thích; sự làm tấy lên, sự làm rát (da...)