ironmaster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ironmaster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ironmaster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ironmaster.

Từ điển Anh Việt

  • ironmaster

    /'aiən,mɑ:stə/

    * danh từ

    người sản xuất gang