iron-bound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

iron-bound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm iron-bound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của iron-bound.

Từ điển Anh Việt

 • iron-bound

  /'aiənbaund/

  * tính từ

  bó bằng sắt

  đầy mỏm đá lởm chởm

  (nghĩa bóng) hắc; cứng rắn