irefulness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

irefulness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm irefulness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của irefulness.

Từ điển Anh Việt

  • irefulness

    /'aiəfulnis/

    * danh từ

    (thơ ca) sự giận dữ