investigatorial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investigatorial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investigatorial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investigatorial.

Từ điển Anh Việt

  • investigatorial

    xem investigator