intra-particle diffusion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intra-particle diffusion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intra-particle diffusion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intra-particle diffusion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intra-particle diffusion

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khuếch tán trong hạt