interzone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interzone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interzone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interzone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interzone

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    liên khu