intertext nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intertext nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intertext giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intertext.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intertext

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trang InterText