interposal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interposal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interposal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interposal.

Từ điển Anh Việt

 • interposal

  /,intə'pouzl/

  * danh từ

  sự đặt (cái gì) vào giữa (hai cái gì); sự đặt (vật chướng ngại...)

  sự can thiệp (bằng quyền lực..., hoặc để can hai người cãi nhau...)

  sự ngắt lời; sự xen (một lời nhận xét...) vào câu chuyện