interphase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interphase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interphase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interphase.

Từ điển Anh Việt

  • interphase

    * danh từ

    (sinh học) kỳ gian phân