interjoin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interjoin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interjoin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interjoin.

Từ điển Anh Việt

  • interjoin

    /,intə'dʤɔin/

    * ngoại động từ

    nối vào nhau