interfuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interfuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interfuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interfuse.

Từ điển Anh Việt

 • interfuse

  /,intə'fju:z/

  * ngoại động từ

  truyền cho, đổ sang, rót sang

  trộn, trộn lẫn, hoà lẫn

  * nội động từ

  trộn lẫn với nhau, hoà lẫn với nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • interfuse

  * kinh tế

  hòa lẫn

  trộn lẫn