interestedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interestedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interestedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interestedness.

Từ điển Anh Việt

 • interestedness

  /'intristidnis/

  * danh từ

  sự có lợi ích riêng; sự có liên quan, sự có dính dáng; sự có cổ phần, sự có vốn đầu tư

  sự không vô tư, sự cầu lợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • interestedness

  the state of being interested