intellectualistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intellectualistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intellectualistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intellectualistic.

Từ điển Anh Việt

  • intellectualistic

    /'inti,lektjuə'listik/

    * tính từ

    (triết học) duy lý trí