insulinase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insulinase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insulinase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insulinase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • insulinase

    * kỹ thuật

    y học:

    enzyme trong các mô như gan và thận có nhiệm vụ phân hủy bình thường insulin trong cơ thể