insularly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insularly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insularly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insularly.

Từ điển Anh Việt

  • insularly

    xem insular