inroad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inroad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inroad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inroad.

Từ điển Anh Việt

 • inroad

  /'inroud/

  * danh từ

  sự xâm nhập

  cuộc đột nhập

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inroad

  an encroachment or intrusion

  they made inroads in the United States market

  an invasion or hostile attack